top of page

Unitats

En totes les unitats trobem uns elements en comú: el fulard i la camisa.

En el món de l’escoltisme un dels símbols més característics és el fulard. És una tela triangular que està composada per un, dos o més colors diferents, que ens serveix per diferenciar els diferents agrupaments entre nosaltres. Per nosaltres, representa una responsabilitat i compromís cap als valors de l’escoltisme, per això els caps valorem en cada entrega de fulard quins infants i joves el rebran.

 

El fulard de l’Anton Vilà és de base vermella i ribet verd. 

Al Cau distribuïm els infants i joves en diferents unitats, i per poder diferenciar-nos portem camises de diferents colors. Les camises son propietat del Cau, al final del curs les camises es retornen, i al inici del següent, els caps de cada unitat en reparteixen una a cada infant o jove procurant que tots en tinguin.

Llobatons i Llúdrigues 

LL-LL.png

Els infants d’aquesta unitat estan en la franja d’edat dels 5 als 8 anys, escolarment correspon a P-5, 1er i 2on de primària, i porten la camisa taronja.

En la unitat de Llobatons i Llúdrigues busquem que el Cau sigui un lloc de diversió i aprenentatge, a partir de treballar petits aspectes, com els hàbits higiènics, el respecte entre companys o la alimentació sana i variada.

Treballem a partir de l’eix d’animació, una història de fantasia amb la qual els infants segueixen tots els jocs, tallers i activitats que fem. Ens agrada disfressar-nos, fer manualitats i no parar quiets.

Llops i Daines

Els infants d’aquesta unitat estan en la franja d’edat dels 8 als 10 anys, escolarment correspon a 3er i 4rt de primària, i porten la camisa gris.

En la unitat de Llops i Daines juguem i ens movem molt amb els infants, també destinem part del temps a fer tallers on desenvolupem la psicomotricitat fina. Alhora, treballem hàbits personals i de convivència, a més d’aprendre les nocions bàsiques de muntanyisme com muntar tendes i fer la motxilla.

En aquesta unitat també treballem amb l’eix d’animació, on a vegades fem servir jocs de rol per fer una experiència més significativa.

LL-D.png

Àligues i falcons

Els infants d'aquesta unitat tenen entre 10 i 12 anys, corresponen a 5è i 6è de primària. El distintiu d'Àligues i Falcons es dur la camisa de color groc.

En la unitat d'Àligues i Falcons es pretén que l'infant comenci a establir els seus criteris propis i inici la seva relació amb el grup com a tal sense deixar de gaudir d'un bon aprenentatge. És important aquesta presa de contacte amb el grup, perquè puguin desenvolupar les seves pròpies aptituds.


També és l'edat on l'escoltisme i les lleis escoltes prenen importància.

En aquesta etapa d'Àligues i Falcons es fa ús de l'eix d'animació, on segons el grup s'acompanya del plantejament de fer excursions amb activitats dinàmiques.

Ràngers i Noies Guies

Els nois i noies d’aquesta unitat estan en la franja d’edat dels 12 als 14 anys, escolarment correspon de 1er de la ESO  a 2on de la ESO, i porten la camisa blava.

En la unitat de Ràngers i Noies Guies incidim en la relació del jove vers el grup, es comencen a plantejar projectes grupals i extrajobs per finançar-los. En aquesta unitat també és important per nosaltres seguir plantejant un treball personal i social buscant que els adolescents siguin més crítics amb ells i el que els envolta.

En la etapa de Ràngers i Noies Guies es fan les primeres rutes de campaments, és per això que és habitual fer excursions o aprendre nocions bàsiques de pionerisme durant el curs.

R-NG.png

Pioners i Caravel·les

P-C.png

Els joves d’aquesta unitat estan en la franja d’edat dels 14 als 17 anys, escolarment correspon de 2on de la ESO a 1er de Batxillerat o equivalent, i porten la camisa vermella.

En la unitat de Pioners i Caravel·les els joves prenen la iniciativa per planificar i decidir quina és la trajectòria que volen portar durant el curs. Els caps acompanyem als joves, proposem activitats i dinàmiques per treballar-nos com a persones i quina és la nostra posició davant la societat, buscant sortir de la zona de confort dels joves per fer un treball més significatiu.

En aquesta unitat motivem als joves per a que es responsabilitzin de tots els projectes del curs, com ara preparant els campaments o activitats que vulguin emprendre.

TRUC

Els joves d’aquesta unitat tenen 17 anys o més, escolarment correspon a 2on de Batxillerat o equivalent, i porten la camisa verda.

En la unitat de Truc sempre hi ha opcions que estan obertes a tothom: projectes, iniciatives, descobertes... Però dependrà de cadascú quin serà el camí que vol agafar. Es posa èmfasi en el treball personal i ser conscients d’allò que ens envolta, com a conseqüència ser crítics, actius i compromesos.

Els animadors acompanyen als joves, fan propostes i marquen límits, però Truc és una experiència personal. Els animadors vetllen per treure el millor de cada jove.

La paraula Truc, realment són unes sigles que tenen com significat Tots a la Recerca d'Un Camí.

Truc.png
bottom of page