top of page

Què fem

Al cau eduquem en el lleure, és a dir oferim una alternativa d’oci als infants i joves on a més a més aprenen jugant, ja que intentem potenciar al màxim els seus interessos i capacitats per realitzar les diferents activitats i projectes. Alhora, tenint en compte les característiques de cada grup d’edat, donarem més èmfasis a uns o altres recursos educatius, com ara projectes (grupals o individuals), jocs (físics, de pensar, de rol...), tallers, xerrades, debats, dinàmiques d'introspecció...

Tot això ho fem prenent com a base el MÈTODE ESCOLTA, la proposta pedagògica que fa l’escoltisme català, i que té com a objectiu educar ciutadans lliures, crítics i compromesos amb ells mateixos i el seu entorn, i que s’impliquin per tal de transformar la societat, com diu la premissa de Baden Powell, per deixar el món millor de com l’hem trobat.

Els eixos principals del nostre mètode són:

Treball Integral

El mètode escolta pretén incidir en el desenvolupament de totes les dimensions de la persona per així fomentar el creixement:

  • Físic

  • Intel·lectual

  • Transcendental

  • Afectiu

  • Social

bottom of page