top of page

Història

PRA54_28-934 copia.jpg

L’any 1955, Valentí Vilà organitzà un grup de nois del col·legi San José de Calasanz (al carrer de Maurici Vilomara), amb el vist-i-plau de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau. Aquest grup es va consolidar amb la denominació de Cors Valents, basat en les idees i l’organització del moviment escolta de Baden Powell.

El 2 d’octubre de 1955 té lloc la primera sortida dels Cors Valents a Brugués i per evitar problemes legals, els Cors Valents s’integren a la parròquia. El grup es reunirà en els locals dels pares de Família (plaça de la Vila, cantonada amb Ferran Puig).

Després d’uns inicis difícils, el 1957, els Cors Valents passen a Minyons Escoltes, seguin les directrius dels Escoltes de Catalunya, i amb l’afiliació a la Delegació Diocesana d’Escoltisme. L’estiu d’aquell mateix any es va fer el primer campament a Bigues (a l’entorn de Sant Miquel del Fai) i a la tardor es formen les primeres patrulles: Taurs, Àligues, Esquirols i el grup dels Llobatons. Poc després es crea la patrulla dels Isards.

Davant la impossibilitat de continuar al local dels antics Pares de Família, el grup es trasllada a un edifici, cedit per la seva propietària la Sra Flora Riba, al carrer Dr. Soler cantonada amb el d’Enric Prat de la Riba, inaugurat el 8 de desembre de 1957, va ser la seu del grup fins al 1998.

El 18 de gener de 1958, en una reunió del Consell de Caps, s’acorda adoptar el fulard vermell amb vora verda i el nom d’Anton Vilà (un jove molt creient i amb esperit de servei mort el 1955 amb 23 anys). Es consoliden dues unitats: els minyons i els llobatons. El 30 d’abril de 1963 es reconeix oficialment la incorporació de l’Anton Vilà a la Delegació Diocesana d’Escoltisme. L’Anton Vilà tenia assignat un consiliari de la fe per als temes religiosos.

AE_Anton_Vilà_26_Passos_04-05.jpg
2012-01-01_36.JPG
Còpia_070519_50_ANIVERSARI_AEIG_ANTON_VI

El curs 66–67 s’elimina la secció de Minyons i es creen les unitats de Ràngers i Pioners. Durant el curs 1973–1974 l’agrupament decideix, seguint les directrius de Minyons Escoltes, donar accés a les noies d’una manera progressiva. Entraran les primeres noies a llobatons i a pioners, després ho faran a llops i ràngers. 1975–1976 s’assoleix l’objectiu col·lectiu i mixte. 1982–1983 l’Agrupament celebra el seu 25è aniversari. L’any 2007 celebra el 50è aniversari i el 2017 faran els 60 anys d’agrupament. L’estiu de 1993 l’Agrupament participa d’un projecte de cooperació entre els scouts del poble de Diegonefla a Costa d’Ivori.

L’any 1998 l’Anton Vilà es veu forçat a canviar la seva seu a causa del mal estat de l’edifici on es trobava i es trasllada a l’edifici annex a l’Escola del Parc on desenvoluparà la seva activitat fins el setembre de l’any 2005.

L’any 2005 a causa de la necessitat d’obrir una nova línia a l’Escola del Parc que finalment no es va executar l’agrupament va ser traslladat a l’emplaçament actual, el 1r pis sobre el Mercat de la Plaça Blanes on ha continuat desenvolupant la seva activitat fins al dia d’avui i on l’any 2017 va celebrar el seu 60è aniversari.

A dia d’avui l’agrupament es declara laic i mixt, promou els valors de la diversitat i la igualtat entre gèneres així com de totes les orientacions sexuals.

bottom of page